X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar

Sanal Sunucu Paketlerinde 10 AY Öde 12 AY Kullan Fırsatı İçin Hemen TIKLAYIN !

Tüm Hosting Paketlerinde NET %30 İndirim ! Paketleri Hemen İncelemek İçin TIKLAYIN !

WhatsApp  Satış Öncesi

KVKK nedir neden önemlidir? KVKK kelimesi sıkça duyulan bir kelimedir. Fakat birçok kişi açılımın ne olduğunu ya da ne anlama geldiğini bilmemektedir. KVKK 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanununu ifade eden terime denilmektedir. KVKK kanunu kişiler tarafından zorunluluk veya kişisel tercihler sonucunda paylaşılacak bilginin güvenliğiyle alakalıdır. Bu kanun verilerden çok bireylerin korunması için gereklidir. Veriler ile ilgili güvenlik sorunu olması durumunda kişiler zor durumda kalacağı için KVKK kanunu ile bireyler korunmaktadır. KVKK kanunu resmi olarak yeni yürürlülüğe girmiştir. Fakat bireylerin kişisel verileri uzun yıllardır bazı sözleşmeler aracılığı ile koruma altındaydı. Âmâ sözleşmeler ile koruma altına alınan kişisel verilerin kapsamı yeterli olmamaktadır. Aynı zamanda bireyler de kendi hakları konusunda bilinçsizdi. KVKK kanunu ile ilgili ilk çalışma Avrupa konseyi tarafınca yapılmıştır.28 Ocak 1981 yılında 6698 sayılı KVKK kanunu imzaya açılarak yürürlülüğe girdi. Şu an birçok yerde ya da kurumda KVKK kanunu karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda bireyler artık kişisel verileri hakkında daha bilinçli bir haldedirler.

Kişisel Verilerin Koruma Kanununun Amacı Nedir?

KVKK nedir neden önemlidir? KVKK kanunu uluslararası ölçütler, ülke gereklilikleri ve hukuk uygulamaları dikkate alınarak hazırlanmıştır. KVKK kanunun en net amacı bireylerin kişisel verilerini modern standartlarda toplanması, işlenmesi ve koruma altına alınması şeklinde açıklanabilir. Aynı zamanda bu kanun kişisel mahremiyetin, güvenliğin, hak ve özgürlüğün sağlanması ile ilgili de düzenlemeler içermektedir. KVKK kanununca bahsedilen verilerini işleyen kurum ve kişilerin hakları da kanun ile koruma altında olmaktadır. Sonuç olarak Kişisel verilerin korunması kanunu bireylerin kişisel verilerinin yetkisi olmayan kişiler tarafından ele geçirilmesi, amaç dışı ya da kötü kullanılması ve ifşa edilmesi gibi riskleri önlemek için birçok Avrupa ülkesinde yürürlülüğe koyulmuştur.

Kvkk Aydınlatma Metni Nedir?

KVKK aydınlatma metni bazı kurumlar ile konuşurken karşılaşılan bir metindir. Birçok yerde bu aydınlatma metni ortaya çıkmaktadır. KVKK aydınlatma metni, veri sorumlusu tarafından kişisel veri sahibini verileri toplama yöntemi, verileri işleme amacı, temsilci kimliği ve hukuki sebebi gibi konular ile ilgili aydınlatmak için hazırlanan metine denilmektedir. KVKK nedir neden önemlidir sorusunun cevabı aydınlatma metni ile de verilebilmektedir.

KVKK Hassas Veri Ne Demektir? Ve Hassas Veriler Nelerdir?

KVKK nedir neden önemlidir? Biri ya da bir kurum tarafından öğrenilebilecek ve veri sahibini ayrımcılığa ya da mağdurluğa uğramasına neden olacak veriler hassas veri veya özel nitelikli veri olarak kabul edilmektedir. Kanuna göre hassas veri olarak belirlenenlerin haricindeki veriler hassas niteliğinde kabul edilmemekte ve bu grupta yer verilmemektedir. KVKK kapsamınca bireylerin;

 • Kişinin etnik kökeni,
 • Kişinin ırkı,
 • Kişinin dini,
 • Kişinin felsefe inancı,
 • Kişinin siyasi düşüncesi,
 • Kişinin ceza mahkûmiyeti,
 • Kişinin kılık ve kıyafeti,
 • Kişinin biyometrik ve genetik verisi,
 • Kişinin mezhebi,
 • Kişinin cinsel hayatı,
 • Kişinin sağlık durumu,
 • Kişinin güvenlik önlemi ile alakalı bilgileri
 • Kişinin sendika, dernek ve vakıf üyelikleri

Hassas veri olarak kabul edilmektedir. Bu veriler haricindekiler hassas veri sınıflandırması içerisinde yer almamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hangi Zorunlulukları Barındırmaktadır?

KVKK nedir neden önemlidir? KKVK kanunu geniş kapsamlı bir kanundur. Aynı zamanda bu kanun nettir. KKVK kanunu kişisel verilerin tamamını ya da bir kısmını, otomatik olmayan ya da olan, veri kayıt sistemlerinin parçası olmak için işleyen tüm tüzel ve gerçek kişilerle bireyin kişisel verilerini işleyen gerçek kişiyi ya da kişileri kapsamaktadır. Tüzel kişiler için kamu veya özel ayrımı yapılmadan hepsi için aynı esaslar ve usuller geçerli olmaktadır. Kanuna göre verileri işleyen tüzel ve gerçek kişilere, Veri sorumluları Sicili için kayıtlı olma zorunluluğu bulunmaktadır.

Top