X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar

Tüm Sanal Sunucu Paketlerinde NET %30 İndirim ! Paketleri Hemen İncelemek İçin TIKLAYIN !

Tüm Sanal Sunucu Paketlerinde NET %30 İndirim ! Paketleri Hemen İncelemek İçin TIKLAYIN !

WhatsApp  Satış Öncesi

Limited Şirket Nedir? Nasıl Kurulur? sorusu şirket kurmak isteyen insanların cevabını en çok araştırdıkları sorular arasında yer alır. Limited şirketler de sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve anonim şirketler gibi bir sermaye şirketidir. Limited şirketler için tanınan kuruluş süresi 99 yıldır. Limited şirketler kanunen yasak olmayan her çeşit iktisadi amaç için kurulabilir. Yalnız kendi özel mevzuatları olan birtakım şirketlerin faaliyet alanları sınırlandırılmıştır. Gerçek ya da tüzel kişilerce kurulabilirler. Ortak sayısı 1 ila 50 arasında olmalıdır. Şirket ortaklarının sorumluluğu şirkete yaptıkları yatırım ya da ödemeyi garanti ettikleri miktar ile sınırlıdır. Limited şirket esas sermayesi belli olan şirketlerdendir. 

Limited Şirket Kurmak İçin Gereken Belgeler

Limited şirket kurmak için  Limited Şirket Nedir? Nasıl Kurulur? sorusu araştırılır ve gerekli olan evrakları hazırlanır. Öncelikle ikametgah  ve kimlik fotokopisi gereklidir. Bunların dışında kira sözleşmesi, şirket ünvanı ve şirketin sermaye tutarı belirtilmelidir. Ayrıca ortakların sermaye payları da belirlenmelii ve şirket temsilcisi olarak müdürün kimliği bildirilmelidir. Şirket ünvanı bölümünde  limited şirket ibaresi bulunmalıdır. En az bir adet faaliyet konusu belirlenip gösterilmelidir. Ortakların sermaye payları 25tl ve katları olarak belirlenmelidir. Limited şirket bir müdürün başkanlığında yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yönetim kurulu üyeleri seçim ile iş başına gelir ve en çak 3 yıl için seçilir. Eğer şirket sözleşmesinde aksi yönde bir ibare yok ise yeniden seçilebilirler.

Limited Şirketin Avantajları

Kuruluşundaki avantajlar nedeni ile şirket kurma niyetinde olan insanlar Limited Şirket Nedir? Nasıl Kurulur? sorusuna yanıt ararlar.  Limited şirket kurmanın avantajları arasında kuruluş için gerekli olan sermayenin düşük olması yer alır. Aynı zamanda sabit oranlı vergi ödemesi de limited şirketlerin tercih edilme nedenleri arasındadır. Bu sabit oranlı vergi %22 oranındadır. Ortakların bu sabit oranlı vergi üzerindeki sorumlulukları taahhüt ettikleri sermaye oranında olur.  Ayrıca düzenlenen genel kurul toplantılarına da bakanlık temsilcisinin iştiraki zorunlu değildir. Şirketler özel izin gerektiren bankacılık, sigortacılık ya da bağımsız denetim gibi alanlarda izin alınmadan ultra vires kuralı gereğince faaliyette bulunamazlar. Ultra vires kuralı şirket sözleşmesinde gösterilen faaliyet konusu ile ilgili olup, sözleşme dahilinde yapılan faaliyetler intra vires ve şirket sözleşmesinde bulunmayan faaliyetler ise ultra vires olarak adlandırılır. 

Şirket Sermayesi Nasıl Ödenir?

Limited Şirket Nedir? Nasıl Kurulur? sorusunun cevabını araştıran insanların bir nedeni de limited şirket kurmak için gereken sermayenin düşük olmasından kaynaklanır.  Sermaye şirketin faaliyetleri için gerekli harcamaları karşılamak için ortaklarca ödenen ya da ödenmesi taahhüt edilmiş olan nakit para ya da nakit paraya dönüştürülebilecek olan mallardır. Sermaye aynı zamanda şirketin ortaklık yapısını da gösterir. Şirket sermayesi şirket kuruluşunda ödenebileceği gibi nakdi sermaye artırımı durumunda da ödenebilir. Limited şirketlerde kural gereği sermaye artırımından önce eski sermaye paylarının tamamının ödenmiş olması gerekir. Bu ödemenin yapıldığının yeminli mali müşavirce ya da serbest muhasebeci mali müşavirce raporlanması ve raporun ibrazı gereklidir. Şirket kuruluşunda taahhüt edilen sermayenin 1/4 ünün ödenmesi esastır. Kalan miktar ise iki yıl içerisinde ödenmelidir. Ancak 24 ayda ödenmemiş olan sermaye payı için herhangi bir yaptırım da bulunmamaktadır. Fakat şirkete yapılması gereken sermaye payı ödemesi ya sıradaki sermaye artışından önce ya da hisse senedi basımından önce mutlaka şirket hesabına ödenmelidir.

Limited Şirket Ortaklarının Şirket Üzerindeki Hakları

Limited Şirket Nedir? Nasıl Kurulur? konusunda yaptıkları araştırma neticesinde limited şirket kurmuş olan ortaklar şirket üzerinde taahhüt ettikleri sermaye oranında kar payı alma hakkına sahiptir. Tasfiye durumunda ise tasfiye hakları doğar. Uygun ortamın olması durumunda yeni pay alma hakları da olur. Alınacak olan kararlar üzerinde veto hakları bulunur. Gerekli gördüklerinde esas sermaye paylarını devredebilme hakkına da sahiptirler. Hatalı ya da haksız olduğunu düşündükleri genel kurul kararlarının hükümsüzlüğü için ya da iptali için dava açabilme haklarına sahiptirler. Haklı sebeplerin oluştuğu durumlarda fesih istemek de ortakların hakları arasında bulunur. 

 

Top