X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar

Tüm Sanal Sunucu Paketlerinde NET %30 İndirim ! Paketleri Hemen İncelemek İçin TIKLAYIN !

Tüm Sanal Sunucu Paketlerinde NET %30 İndirim ! Paketleri Hemen İncelemek İçin TIKLAYIN !

WhatsApp  Satış Öncesi

Şirket kurmak isteyen kişilerin akılları karışabilmektedir. Çünkü birden fazla şirket çeşidi bulunmaktadır. Bu şirket çeşitlerinden biri de şahıs şirketi olmaktadır. Şahıs şirketi nedir nasıl kurulur? Bu şirket türünden ortakların sorumluluğu sınırsızdır. Ve aynı zamanda tüzel kişiliği bulunan şirketlere şahıs şirketi adı verilmektedir. Belirli bir sayıda kişinin ortak bir ekonomik çıkar için kurmuş oldukları ve alınan tüm sorumluluğun kişisel kabul edildiği ortaklığa şahıs şirketi denilir. Bu şirket türlerinde tek kişi ya da daha fazla kişi şirketi kurabilmektedir. Şahıs şirketlerinin en kötü özelliği ise devretmenin çok zor olduğudur. Birden fazla kurulan şahıs şirketlerinde ortaklardan birisi ortaklık payını satmak veya devretmek istemesi durumunda diğer tüm ortaklardan onay alınması gerekmektedir. Diğer ortakların satma ya da devretme durumuna onay vermemesi halinde bu işlemler gerçekleşememektedir. Şahıs şirketlerindeki kişiler gerçek kişidir. Bu nedenle bu şirkete ait olan borçlarında tüm varlıkları sorumlu tutulur. Şahıs şirketleri kendi içerisinde 3’e ayrılmaktadır. Bunlar adi şirketler, komandit şirketler ve kolektif şirketlerdir.

Şahıs Şirketi Kurulumu Nasıl Yapılmaktadır?

Şahıs şirketi nedir nasıl kurulur? Şahıs şirketi kurmak isteyen kişilerin tüm bu adımları takip etmeleri gerekmektedir;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi, imza sirküleri, ikametgâh bilgisi ve imza tescil beyannamesinin alınması gerekmektedir.
 • Şirket tescili yapılmalıdır.
 • Vergi hesap numarası almak için başvuru yapmak gereklidir.
 • Defter alınarak tasdik ettirilir.
 • Yoklama tutanakları düzenlenir.
 • Vergi hesap numarası alınmalıdır.
 • Vergi levhası ve yazar kasa levhası alınır.
 • Gider pusulası ve fatura irsaliye belgelerinin basılması gerekir.
 • Sicil gazetesine ilan yapılmalıdır.
 • Bu durum ile ilgili odaya kayıt yapılması gereklidir.
 • İş yeri çalıştırma ve açma ruhsatı alınmalıdır.
 • SGK işlemleri yapılmalıdır.
 • BAĞ-KUR işlemleri yapılmalıdır.

Tüm bu adımların takip edilmesi ile birlikte şahıs şirketi kurulumu gerçekleştirilir. Bu adımlardan hiçbirinin atlanmaması gerekmektedir.

Şahıs Şirketi Kurmanın Avantajı Nedir?

Şahıs şirketi nedir nasıl kurulur sorusundan sonra şahıs şirketinin avantajları bilinmelidir. Bu tip şirketlerin avantajları şu şekilde olmaktadır;

 • Kapanış işleminin 1 gün içerisinde yapılabilmesi,
 • Gelirlere göre kademeli vergi sisteminin uygulanması,
 • Defter tasdik ücretlerinin düşük olması,
 • Diğer şirket türlerine göre maliyet bakımından daha avantajlı olması,
 • 2 iş günü içerisinde faaliyete başlanabilmesi,
 • Muhasebeci ve mali müşavir ücretinin düşük olması şahıs şirketlerinin avantajlarındandır.

Şahıs Şirketi Sahiplerinin Ödemesi Gereken Vergiler Nelerdir?

Şahıs şirketi nedir nasıl kurulur? Para kazanan herkesin vergi ödemesi gerekmektedir. Şirket sahipleri için de bu geçerlidir. Her şirket tipinin ödediği vergiler farklı olmaktadır. Şahıs şirketlerinin tüzel kişilikleri olduğundan dolayı vergi ödemek zorundadırlar. Bu nedenle kanunlara göre belirtilen zamanlarda beyanname vererek vergi ödemeleri gerekmektedir. Şahıs şirketlerine sahip olan kişilerin ödedikleri vergiler şu şekildedir;

Damga vergisi: Damga vergisi her beyanname de çıkmaktadır. Fakat çıkmasa bile damga vergisi ödenmek zorundadır.

Stopaj vergisi: Şahıs şirketleri vergi kesintisi yaptıkları işlemler üzerinden muhtasar beyanname vermektedirler. İşverenler değişik konuların üzerinden farklı oranda kesintiyi üç aylık ya da aylık olarak ödemek zorundadırlar. Bu kesintiler şu şekilde olmaktadır;

 • Kira ödemeleri için %20 gelir vergisinin kesintisi,
 • İşveren kişilerin çalışanlarına ödedikleri maaşların üzerinden minimum %15 kesinti ile gelir vergisi,
 • Muhasebe ve avukatlık gibi serbest meslekler için ödemiş oldukları ücret üzerinden %20 yapılan kesintiler şahıs şirketlerinde geçerli olmaktadır.

Katma değer vergisi: Şahıs şirket sahipleri aylık dönem üzerinden Katma Değer Vergisi vermek zorundadırlar. KDV’li bir vergi olduğu için gereken hesapların yapılması ile faturada belirtilmesi gerekmektedir.

Geçici vergi: Şahıs şirketlerinin dönemlik elde etikleri zarar ver kar durumlarını beyanname ile bildirmeleri gerekir.

Gelir vergisi: Şahıs şirketlerinin diğer bir ödemeleri gereken vergi gelir vergisidir. Her sene mart ayına kadar olan dönemde önceki senenin kar ve zararının beyannemesini yapmak zorundadır.

Top